O firmie

 

Firma EL-PRO Sp. z o.o. została założona w 2008 w celu realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowej.

 

 

Aktualności:

W czerwcu 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "Elektrownia wiatrowa Okrągłe" Nr WND-RPPD.05.02.00-20-003/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Firma EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt pn. „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” nr WND-RPPD.05.02.00-20-003/11 zrealizowany w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Poniżej krótka historia realizacji projektu:

W sierpniu 2012 roku rozpoczęto prace budowlane przy wewnętrznej drodze dojazdowej.

W kwietniu 2013 roku wykonano fundament pod elektrownię wiatrową.

W kwietniu 2013 roku rozpoczęto prace związane z przyłączem elektroenergetycznym na potrzeby elektrowni wiatrowej.

W maju 2013 roku na wcześniej wykonanym fundamencie posadowiono elektrownię wiatrową.

W lipcu 2013 roku spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie a w sierpniu 2013 koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zdjęcia z budowy:

 

©2012 EL-PRO Sp. z o.o.